POLITICA DE CONFIDENTIALITATE
PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR IN CONTEXTUL PLATFORMEI „BUN IN CARIERA”

  1. Cine suntem si ce acopera acest document?

  Asociatia The Social Incubator (“ATSI” sau “Asociatia”), cu sediul in București, Sector 1, Str. Piaţa Amzei nr. 10-22, Sc. C, et. 7, ap. 67, camera nr. 3, inregistrata in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor sub nr. 16760/A/2014, Cod de inregistrare fiscala 33177409, e-mail: office@asociatiasocialincubator.org, in calitate de operator va prelucra datele dvs. cu caracter personal in functie de interactiunea pe care o aveti cu Asociatia in contextul Platformei „Bun in Cariera” („Platforma”).

  Asociatia acorda o importanta deosebita conformarii cu legislatia aplicabila si va asigura ca prelucrarea datelor dvs. se va realiza cu respectarea legislatiei aplicabile, in special a Regulamentului General privind Potectia Datelor 679/2016 (“RGPD”), potrivit detaliilor prezentate in acest document.

  Datele prelucrate in contextul Platformei sunt datele pe care ni le furnizati in mod direct in cadrul Platformei, rezultate din utilizarea acesteia sau derivate din acestea, daca este cazul. Anumite date sunt necesare pentru a va putea inregistra in Platforma, pentru a putea utiliza si accesa functionalitatile Platformei, pentru asigurarea derularii activitatilor/programelor pe care le accesati prin Platforma in lipsa carora este posibil sa nu puteti accesa si utiliza Platforma, in timp ce alte date pot fi necesare pentru respectarea obligatiilor legale ce revin Asociatiei.

 1. Care sunt scopurile, temeiurile in care prelucram datele si durata de pastrare?
  Daca suntetiDatele vor fi prelucrate cu scopul de aIn temeiulDurata de pastrare
  Beneficiar

  Asigura inregistrarea contului in cadrul Platformei si derularea contractului incheiat cu dvs. prin acceptarea Termenilor si Conditiilor de utilizare a Platformei

  Asigura participare dvs. la activitatile/programele de consiliere si mentorat derulate in cadrul Platformei (cum ar fi, de exemplu, comunicarea/afisarea datelor catre mentori/consilieri, stabilirea si participarea la sesiunile de mentorat, consiliere, interactiune cu mentorii/consilierii, inclusiv pentru interpretarea testelor realizate in cadrul Platformei si transmiterea acestora catre mentori/consilieri).

  Numărul de telefon va fi folosit pentru a-l redirecționa către Consilierul/Mentorul atribuit. Acest lucru va fi aplicat pentru situația în care apar probleme tehnice în momentul conectării în sesiunile de consiliere/mentorat, fie din partea userilor, fie din partea Consilierului/Mentorului pentru a putea lua contact cele două părți.

  Solutionarea cererilor privind derularea contractului si utilizarea Platformei

  *Inregistrarea in Platforma este voluntara. Furnizarea anumitor date reprezinta fie o cerinta necesara pentru incheierea si derularea contractului, accesarea si utilizarea Platformei, respectiv a activitatilor/ programelor derulate prin intermediul acesteia. In lipsa acestora este posibil sa nu putem asigura accesarea si utilizarea Platformei sau a anumitor activitati / programe din cadrul acesteia.

  Contractului (reprezentat de Termenii si Conditiile de inregistrare in Platforma, acceptate la inregistrare)Pe durata necesara derularii contractului, iar ulterior potrivit dispozitiilor legale.
  Indeplinirea anumitor obligatii legale ce revin Asociatiei, cum ar fi cele in materia voluntariatului, cererile in materia protectiei datelor cu caracter personal sau atunci cand se solicita informatii de catre autoritatile statuluiObligatii legale ce revin AsociatieiPe o durata de cel mult 5 ani de la data incetarii contractului, cu exceptia situatiilor in care exista un interes bine justificat pentru pastrarea pe o durata mai mare
  Utilizarea imaginii si/sau vocii dvs. din cadrul inregistrarilor incarcate in Platforma sau transmise in alt mod catre Asociatie sau mentori/consilieri, precum si in cadrul sesiunilor de interactiune cu mentorii/consilierii (cum ar fi apelurile video) sau pe care le incarcati in orice alt mod in Platforma sau le dezvaluiti in contextul utilizarii Platformei

  Consimtamantului dvs. manifestat prin actiunea dvs. neechivoca de a fi fotografiat / filmat / de a participa la sesiunile audio si/sau video cu mentorii/consilierii sau de a transmite inregistrari cu dvs.

  Aveti dreptul de a va retrage consimtamantul oricand. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrarilor derulate anterior retragerii. In acest caz, accesul, utilizarea Platformei si derularea contractului cu dvs. va fi limitata in consecinta.

  Pe o durata de cel putin 5 ani, cu exceptia situatiilor in care au fost incheiate separat acorduri pentru care s-a stabilit o alta durata de pastrare.
  Realizarea de imagini/inregistrari video privind modul in care se desfasoara activitatile/programele in cadrul Platformei; realizarea de analize privind modul de utilizare a Platformei, calitatea si rezultatele activitatile/programelor derulate prin Platformat (incluzand, dar fara a fi limitat la solicitarea de feedback, activitati de evaluare), apararea drepturilor si intereselor Asociatiei si solutionarea oricaror altor cereriInteresul legitim al Asociatiei de a documenta modul in care se deruleaza activitatile/programele prin Platforma, imbunatatirea acestora si a modului in care se utilizeaza Platforma, apararea drepturilorPe o durata de cel mult 5 ani de la data incetarii utilizarii Platformei, cu exceptia situatiilor in care este temeinic justificata pastrarea pe o durata mai mare sau dimpotriva incetarea prelucrarii

  Voluntar

  (Mentor sau Consilier)

  Incheia si executa contractul de voluntariat la care dvs. sunteti parte

  Asigura inregistrarea contului in cadrul Platformei

  Asigura participare dvs. la activitatile/programele de consiliere si mentorat derulate in cadrul Platformei (cum ar fi, de exemplu, afisarea profilului si calendarului disponibilitatii, comunicarea datelor catre beneficiari, stabilirea si participarea la sesiunile de mentorat, consiliere, interactiune cu beneficiarii, inclusiv incarcarea si asigurarea comunicarii catre beneficiari a inregistrarilor pe care le transmiteti/incarcati)

  Primirea de notificari cu privire la programarille realizate de beneficiari si care va privesc

  Solutionarea cererilor privind derularea contractului si utilizarea Platformei

  *Furnizarea anumitor date reprezinta fie o cerinta necesara pentru incheierea si derularea contractului, fie o obligatie legala in anumite cazuri, iar lipsa furnizarii poate conduce la imposibilitatea initierii sau continuarii relatiei cu dvs. De asemenea, anumite date sunt necesare pentru a asigura utilizarea Platformei si a activitatilor/programelor din Platforma.

  Contractului, inclusiv prin acceptarea Termenilor si Conditiilor de inregistrare in PlatformaPe durata necesara derularii contractului, iar ulterior potrivit dispozitiilor legale.
  Indeplinirea anumitor obligatii legale ce revin Asociatiei, cum ar fi cele in materia voluntariatului (inclusiv din perspectiva dovezilor cu privire la integritatea volun tarilor), cererile in materia protectiei datelor cu caracter personal sau atunci cand se solicita informatii de catre autoritatile statuluiObligatii legale ce revin AsociatieiPe o durata de cel mult 5 ani de la data incetarii contractului, cu exceptia situatiilor in care exista un interes bine justificat pentru pastrarea pe o durata mai mare
  Utilizarea imaginii si/sau vocii dvs. din cadrul inregistrarilor incarcate in Platforma sau transmise in alt mod catre Asociatie sau beneficiari, precum si in cadrul sesiunilor de interactiune cu beneficiarii (cum ar fi apelurile video) sau pe care le incarcati in orice alt mod in Platforma sau le dezvaluiti in contextul utilizarii Platformei

  Consimtamantului dvs. manifestat prin actiunea dvs. neechivoca de a fi fotografiat / filmat / de a participa la sesiunile audio si/sau video cu beneficiarii sau de a transmite imagini/inregistrari cu dvs.

  Aveti dreptul de a va retrage consimtamantul oricand. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrarilor derulate anterior retragerii. In acest caz, accesul, utilizarea Platformei si derularea contractului cu dvs. va fi limitata in consecinta.

  Pe o durata de cel putin 5 ani, cu exceptia situatiilor in care au fost incheiate separat acorduri de pentru care s-a stabilit o alta durata de pastrare.
   Realizarea de imagini/inregistrari video privind modul in care se desfasoara activitatile/programele in cadrul Platformei; realizarea de analize privind modul de utilizare a Platformei, calitatea si rezultatele activitatile/programelor derulate prin Platformat (incluzand, dar fara a fi limitat la solicitarea de feedback, activitati de evaluare), apararea drepturilor si intereselor Asociatiei si solutionarea oricaror altor cereriInteresul legitim al Asociatiei de a documenta modul in care se deruleaza activitatile/programele prin Platforma, imbunatatirea acestora si a modului in care se utilizeaza Platforma, apararea drepturilorPe o durata de cel mult 5 ani de la data incetarii utilizarii Platformei, cu exceptia situatiilor in care este temeinic justificata pastrarea pe o durata mai mare sau dimpotriva incetarea prelucrarii
  Abonat la newsletter

  Primi de la ATSI (de regula pe e-mail) mesaje privind evenimentele / proiectele / actiunile derulate de Asociatie in cadrul activitatii acesteia

  Furnizarea acestor date este voluntara.

  Consimtamantului dvs. manifestat expres, în scris, electronic sau oral

  Interesului legitim al ATSI de a va comunica informatii privind activitatile sociale la care ati luat parte prin intermediul Platformei (de ex., cu privire la impactul sau rezultatele acestora) sau similare cu acestea

  Aveti posibilitatea de a va retrage consimtamantul sau de a va opune acestor prelucrari prin accesarea link-ului de dezabonare de la finalul e-mailurilor sau prin transmiterea unei cereri catre ATSI utilizand datele de contact de la pct. 1 de mai sus. Aceste actiuni nu vor avea consecinte asupra dvs.

  Pe durata in care avem consimtamantul dvs., respectiv pana la exercitarea dreptului de opozitie.

  Retragerea consimtamantului sau opozitia fata de aceste prelucrari produc efecte pentru viitor si nu echivaleaza in mod automat cu stergerea datelor (pentru care este necesara o cerere distincta), insa va determina incetarea transmiterii de astfel de mesaje catre dvs.

  Platforma noastra utilizeaza cookie-uri, cu privire la care va rugam si va incurajam sa cititi Politica noastra de cookie – disponibila aici

  1. Catre cine pot fi dezvaluite datele cu caracter personal?

  Datele cu caracter personal prelucrate de Asociatie in scopurile detaliate mai sus, pot fi divulgate catre urmatoarele categorii de destinatari: beneficiari, mentori, consilieri, alte persoane implicate in derularea activitatilor/programelor prin intermediul Platformei, partenerii care asigura dezvoltarea, functionarea si mentenanta Platformei

  1. Transferul datelor

  Asociatia nu va transfera datele dvs.cu caracter personal in state din afara Spatiului Economic European.
  In masura in care se vor realiza astfel de transferuri, Asociatia se va asigura ca implementeaza garantiile adecvat de transfer si va va informa in mod corespunzator cu privire la statele de transfer si de faptul ca aveti oricand posibilitatea de a solicita informatii sau copii dupa garantiile de transfer adoptate.

  1. De ce drepturi beneficiati cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal?

  In conditiile din legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor, in special potrivit RGPD, beneficiati de urmatoarele drepturi:

  • dreptul de acces – dreptul de a obtine din partea operatorului o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care va privesc, iar in caz afirmativ furnizarea de informatii privind detaliile prelucrarii (de ex., scop, categoriile de date, destinatari/categorii de destinatari, daca este posibil si perioada de stocare preconizata sau criteriile utilizate pentru stabilirea perioadei);
  • dreptul la rectificare – dreptul de a obtine de la operator rectificarea acelor date cu caracter personal inexacte, care va privesc sau completarea datelor care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare;
  • dreptul la stergerea datelor – dreptul de a obtine din partea operatorului stergerea datelor cu caracter personal in cazurile stabilite de lege – cum ar fi, atunci cand datele nu mai sunt necesare pentru scopurile in care au fost colectate/prelucrate; va retrageti consimtamantul in baza caruia a avut loc prelucrarea si nu exista un alt temei juridic pentru prelucrare; datele au fost prelucrate illegal; datele trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale ce revine operatorului) si cu respectarea celorlalte conditii;
  • dreptul la restrictionarea prelucrarii – dreptul de a obtine din partea operatorului restrictionarea prelucrarii atunci cand se aplica unul din urmatoarele cazuri: (i) se contesta exactitatea datelor de catre persoana vizata; (ii) prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor; (iii) operatorul nu mai are nevoie de date, insa persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea, apararea unui drept in instanta; (iv) pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate, in cazul opozitiei acesteia;
  • dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi datele car eo privesc sip e care le-a furnizat operatorului in format structurat utilizat in od correct si care poate fi citit automat si de a solicita transmiterea acestor date catre alt operator atunci cand prelucrarea se realizeaza in temeiul consimtamamntului sau pe un contract, iar prelucrarea este efectuata prin mijloace automate;
  • dreptul la opozitie – dreptul de a se opune in orice moment, din motive legate de situatia particulara in care se afla, prelucrarilor realizate in temeiul interesului legitim. Atunci cand prelucrarea datelor se face in scopuri de marketing direct, persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment;
  • dreptul de retragere a consimtamantului atunci cand prelucrarea se intemeiaza pe acesta, iar retragere va produce efecte pentru viitor fara a afecta legalitatea prelucrarilor derulate anterior retragerii
  • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar, cu exceptia cazurilor in care aceste decizii/profiluri sunt premise potrivit legislatiei aplicabile. Atunci cand asemenea decizii sau profiluri pot fi luate/create cu respectarea legii, aveti dreptul de a obtine informatii privind logica utilizata, care sunt consecintele asupra dvs. si importanta acestora, precum si dreptul de a contesta sau de a obtine in alt mod interventie umana;
  • dreptul de a depune plangere in fata autoritatii de supraveghere (Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu ANSPDCP) sau in fata instantelor de judecata competente.

  Pentru exercitarea acestor drepturi sau pentru mai multe informatii cu privire la modul in care Asociatia prelucreaza datele cu caracter personal, ne puteti contacta la office@asociatiasocialincubator.org sau la sediul nostru situat in Str. Suvenir Nr. 9, sector 2, Bucuresti.